Meny

 
Innovasjonspris 2013

Under konferansen «Næring i Namdal», 5. september 2013 fikk Norsk Navigasjon tildelt Innovasjonsprisen 2013.

Juryens begrunnelse:

«Ideen til bedriften kom i en pause under jakta til tre kamerater året 2001, hvor den ene var en ivrig GPS bruker. De startet import og salg av GPS gjennom en nettbutikk.  På kort tid var GPS butikken landets største leverandør av håndholdt GPS. I 2002 ble det ansatt folk og det hele utviklet seg fra å være en hobby til å bli en bedrift.

I 2003 ble GPS Learning lansert og omsetningen gjorde ett byks fra knapt tre til nesten åtte millioner kroner. GPS Learning er et opplæringsprogram for nye brukere av GPS som vi fikk kontrakt med norske importørene til å levere sammen med nye GPSer.
I 2004 startet satsningen på løsninger for kommunal sektor, med logistikkløsning for innsamling og håndtering av husholdningsavfall som første produkt.

I 2008 startet utviklingen på lignende produkter for energibransjen.
Bedriften har i mange år hatt en god forståelse av markedet, kundene, og en unik evne til å utvikle produkter og tjenester til kjente behov innenfor navigasjon. Dette har de lyktes med i svært stor grad, og derfor går prisen til Norsk Navigasjon for den beste innovasjonen.»