Meny

 
Energi

Fieldata leverer løsninger for dokumentasjon og presisjonsinnmåling til bruk i energibransjen.

Den komplette arbeidsflyten gjennom verdikjeden:

 • GPS-baserte løsninger for effektivisering av feltarbeid og samarbeidet med kontoret.
 • Toveis- og sanntids kommunikasjon med goedatabase.
 • Sanntids integrasjon med fagsystem hos kunden.

 

Konsept for effektivitet.

Effektivt bestille «små jobber» i stort volum samtidig som man ivaretar et forretningsmessig grensesnitt mellom bestiller og utfører.

 • Innmåling og påvisning
  • Enklere innmåling av komponenter i nettet
  • 0,5 m nøyaktighet eller bedre

Råtekontroll (i testfase)

Målerarbeid (i testfase)

 • Mer effektiv drift av dagens målerpark
 • Løsning for utbygging av «morgendagens» målerpark
 • Drift av «morgendagens» målerpark