Meny

 
 
Luftfart

NobileSoft trygger luftrommet for helikoptre og småfly!

Luftspenn og kraftledninger er en av de største utfordringene til helikopterpiloter som flyr folk eller transport av varer. Luftspenn er ofte dårlig merket og er vanskelige å se. Dette har ført til flere tragiske ulykker og nestenulykker de siste årene.

NobileSoft har sammen med forskere fra SINTEF utviklet en løsning hvor GPS-sporing blir brukt til å varsle piloter om hvilke spenn og hindringer som befinner seg i nærheten. Vi har oversikten over alle spenn og hindre i Norge. Ikke bare spenn over 14 meter som er merket på kart. Dette er en stor fordel for helikopterpiloter og småflypiloter som nå får en sterkt redusert risiko for kollisjon med et spenn.

Den tekniske plattformen til NobileSoft er ferdig utviklet og vi arbeider nå sammen med store aktører i energibransjen med å samle inn informasjon om samtlige hindre i Norge.

 

Vil du vite mer om NobileSoft?

Registrer deg for nyhetsbrev her! 

 

 

NobileSoft samarbeider med:

               EnergiNorge     Statkraft    Innovasjon Norge

 

NobileSoft i media:

     Gemini     GPS TrackerShop     Energibransjen.no     Fri Fagbevegelse     c8

Trykk på logoene for å lese artiklene.