Meny

Les mer

 Renovasjon / Slam

Fieldata utvikler, leverer og drifter forretningskritiske feltsystemer for renovasjonsbransjen. Vi tar ansvar for alt i fra plotting av stoppepunkter og til registering av daglig innsamling og avvik på folk søppeldunker. Vi lager kjøreruter, produserer rapporter og bistår med kommunikasjon mot abonnementer, oppdragsgiver og andre.
Les mer

 Energi

Fieldata leverer løsninger for dokumentasjon og presisjonsinnmåling til bruk i energibransjen.
Les mer

 Havbruk

Naviaq AS bidrar til å løfte oppdrettsnæringen til nye høyder gjennom å innføre nye bransjetilpassede IKT-løsninger basert på velprøvd teknologi fra andre bransjer.
Les mer

 Systemutvikling

I Fieldata utvikler vi fremtidsrettede systemer som gir god oversikt og effektiviserer arbeidsflyten i hverdagen. Våre produkter er generiske og i kombinasjon med lokasjonsbasert teknologi gir dette stor fleksibilitet og mange bruksområder for tjenestene.
Les mer

 Luftfart

NobileSoft trygger luftrommet for helikoptre og småfly!