Meny

Les mer

 Norsk Navigasjon Renovasjon

Norsk Navigasjon Renovasjon leverer og drifter forretningskritiske systemer for renovasjonsbransjen. Vi tar ansvar for alt i fra plotting av stoppepunkter og til registering av daglig innsamling og avvik på folk søppeldunker. Vi lager kjøreruter, produserer rapporter og bistår med kommunikasjon mot abonnementer, oppdragsgiver og andre.
Les mer

 Naviaq

Naviaq bidrar til å løfte oppdrettsnæringen til nye høyder gjennom å innføre nye bransjetilpassede IKT-løsninger basert på velprøvd teknologi fra andre bransjer.
Les mer

 Software Innovasjon & FoU

I Software Innovasjon og FoU utvikler vi fremtidsrettede systemer som gir god oversikt og effektiviserer arbeidsflyten i hverdagen. Våre produkter er generiske og i kombinasjon med lokasjonsbasert teknologi gir dette stor fleksibilitet og mange bruksområder for tjenestene.
Les mer

 NobileSoft

NobileSoft trygger luftrommet for helikoptre og småfly!
Les mer

 Smart Grid Solutions

Smart Grid Solutions leverer løsninger for dokumentasjon og presisjonsinnmåling til bruk i energibransjen.