Meny

 
Norsk Navigasjon Renovasjon AS skifter navn til Fieldata AS

I forbindelse med fusjon av Norsk Navigasjon Renovasjon AS og Software Innovasjon og FoU AS skifter Norsk Navigasjon Renovasjon AS navn til Fieldata AS

Det ble besluttet fusjon mellom Norsk Navigasjon Renovasjon AS (org nr 997 266 056) og Software Innovasjon og FoU AS (org nr 894 246 502) den 9. september 2018. Ved fusjonen overtar Norsk Navigasjon Renovasjon AS all pågående virksomhet, eiendeler, forpliktelser og ansatte fra Software Innovasjon og FoU AS, som på sin side avvikles.

Fusjonen ble kunngjort i Foretaksregisteret den 26. september 2018 og forventes gjennomført i månedsskiftet november/desember 2018. Gjennomføring av fusjon vil bli kunngjort på Brønnøysundregistrene sine nettsider.

Ved gjennomføring av fusjon endrer samtidig Norsk Navigasjon Renovasjon AS foretaksnavn til Fieldata AS.